Danh mục sản phẩm

RỜ LE NHIỆT TA110DU-115

Mã số:TA110DU-115

RỜ LE NHIỆT TA110DU-115

Chi tiết sản phẩm

  • RỜ LE NHIỆT TA110DU-115
  • • Dãy điều chỉnh nhiệt: 80~115A

  • • Contactor tương thích:

  •   + A95, A110

  •   + AF95, AF110

  •   + AE95, AE110

  •   + TAE95, TAE110

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Relay nhiệt ABB
Mã số:TA75DU-63
Mã số:TA75DU-42
Mã số:TA80DU-63
Mã số:TA42DU-42
Mã số:TA75DU-80
Mã số:TA75DU-52
Mã số:TA200DU-130
Mã số:TA200DU-160
Mã số:TA110DU-105