Danh mục sản phẩm

RỜ LE NHIỆT TA75DU-80

Mã số:TA75DU-80

RỜ LE NHIỆT TA75DU-80

Chi tiết sản phẩm

  • RỜ LE NHIỆT TA75DU-80
  •  Dãy điều chỉnh nhiệt: 60~80A

  • • Contactor tương thích:

  •   + A50…A75

  •   + AF50…AF75

  •   + AE50…AE75

  •   + TAE50…TAE75

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Relay nhiệt ABB
Mã số:TA75DU-63
Mã số:TA75DU-42
Mã số:TA80DU-63
Mã số:TA42DU-42
Mã số:TA75DU-52
Mã số:TA200DU-130
Mã số:TA200DU-160
Mã số:TA110DU-115
Mã số:TA110DU-105