Danh mục sản phẩm

Relay Nhiệt LS MT-32/2H 15

Mã số:MT-32/2H 15

Relay Nhiệt LS MT-32/2H 15

Chi tiết sản phẩm

  • Relay nhiệt LS MT-32/2H 15

  • Dòng nhiệt định mức  12-18A

  • Characteristics class 10A

  • Không có Differential bảo vệ mất pha

  • Có công tắc thường hở và thường đóng.

  • Có thể gắn relay nhiệt trên contactor MC-9a, MC-12a,MC-18a, ,MC-25a, MC-32

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Relay Nhiệt LS

Mã số:MT-32/2H 27
Mã số:MT-32/2H 21.5
Mã số:MT-32/2H 19
Mã số:MT-32/2H 11
Mã số:MT-32/2H 7.5
Mã số:MT-32/2H 6.5
Mã số:MT-32/2H 5
Mã số:MT-32/2H 3.3
Mã số:MT-32/2H 2.1