Danh mục sản phẩm

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Chi tiết sản phẩm

  • IM18-05BUS-ZU0 là cảm biến tiệm cận

  • Vật liệu phát hiện: Đồng, niken, nhựa

  • Nguồn cung cấp: 20-250 V AC / DC

  • Khoảng cách phát hiện: 5 mm

  • Tần số phát hiện: 25 (AC) / 100 (DC)

  • Loại kết nối: Cable 2 m