Danh mục sản phẩm

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Chi tiết sản phẩm

  • IQ40-20NUP-KK0 là cảm biến tiệm cận

  • Vật liệu phát hiện: Đồng, niken, nhựa

  • Nguồn cung cấp: 10-30 VDC

  • Khoảng cách phát hiện: 15 mm

  • Tần số phát hiện: 150 Hz

  • Loại kết nối: Cable 2 m