Danh mục sản phẩm

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Chi tiết sản phẩm

  • IQ40-35NPP-KCK là cảm biến tiệm cận

  • Vật liệu phát hiện: Nhựa

  • Nguồn cung cấp: 10-36 VDC

  • Khoảng cách phát hiện: 35 mm

  • Tần số phát hiện: 100 Hz

  • Ngõ ra: PNP

  • Loại kết nối: Connector M12 x 1 mm