Danh mục sản phẩm

Servo Drive ALLEN BRADLEY 2098-DSD-HV100

Mã số:2098-DSD-HV100

Servo Drive ALLEN BRADLEY 2098-DSD-HV100

Chi tiết sản phẩm

  1. Ngõ vào số: 8 ngõ vào cách ly quang 12-24 VDC

  2. Ngõ ra số: 4 ngõ ra cách ly quang 12-24 VDC, 50mA max

  3. Ngõ ra rơ le : 1 NO Relay, 30 VDC max, 1 A max

  4. Ngõ vào tương tự: 1 ngõ vào 14-Bit (+/- 10v, Differential)

  5. Ngõ ra tương tự: 1 ngõ ra 8-Bit  (+/- 10v, +/- 2mA, single-ended

  • Truyền thông / giao tiếp:

  1. Serial: 1 cổng RS-232/RS-422/RS-485,tốc độ 1200-57,600 baud

  2. Networking: DeviceNet

  • => Chọn các mã sản phẩm khác của Servo Allen-Bradley