Danh mục sản phẩm

Servomotor HC-SFS201 Mitsubishi

Mã số:HC-SFS201

Servomotor HC-SFS201 Mitsubishi

Chi tiết sản phẩm

Servomotor HC-SFS201 Mitsubishi

  • Loại: servopack

  • Điện áp cung cấp: 200V

  • Servo amplifier: MR-J2S-200A/B/CP/CL

  • Quán tính, công suất trung bình

  • Tốc độ: 1000 rpm

  • Tốc độ lớn nhất: 1200 rpm

  • Ứng dụng: điều khiển tốc độ, vị trí…

  • Encoder: 17 bit

  • Ngõ ra định mức: 2 KW

  • Phương pháp điều khiển: chỉnh lưu toàn kì 3 pha/ IGBT/ PWM

   Chọn các mã sản phẩm khác của Servo Motor MR-J2S

Mã số:HC-MFS23
Mã số:HC-KFS73
Mã số:MR-J2S-40A
Mã số:MR-J2S-60A
Mã số:MR-J2S-70A