Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

TIMER H3JA-8C AC200-240 5S

Mã số:H3JA-8C AC200-240 5S

TIMER H3JA-8C AC200-240 5S

Chi tiết sản phẩm

Mô Tả: TIMER H3JA-8C AC200-240 5S

- Analog timer: H3JA-8C AC200-240 5S

- Rơle thời gian bán dẫn nhỏ gọn, dùng đế cắm

- Nguồn cung cấp: 200-240VAC.

- Thời gian điều chỉnh: 0.5 đến 5s

- Hoạt động :Giới hạn thời gian/ tự đặt lại

- Kiểu đầu ra : Tiếp điểm ON delay

- Đầu ra tiếp điểm: DPDT, 5A tại 250VAC

- Đèn chỉ thị nguồn & ngõ ra  : Có

- Kiểu chân cắm : 8 chân

Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3JA

Xem chi tiết

Timer Omron H3JA-8C AC200-240 30S

Mã số:

H3JA-8C AC200-240 30S

Xem chi tiết

TIMER H3JA-8C AC200-240 30M

Mã số:

H3JA-8C AC200-240 30M

Xem chi tiết

TIMER H3JA-8A AC200-240 30M

Mã số:

H3JA-8A AC200-240 30M

Xem chi tiết

TIMER H3JA-8A AC200-240 10S

Mã số:

H3JA-8A AC200-240 10S

Xem chi tiết

Timers H3JA-8C AC200-240 10S

Mã số:

H3JA-8C AC200-240 10S

Xem chi tiết

Timers H3JA-8A AC200-240 60S

Mã số:

H3JA-8A AC200-240 60S

Xem chi tiết

Timers H3JA-8A AC200-240 60M

Mã số:

H3JA-8A AC200-240 60M

Xem chi tiết

Timers H3JA-8A AC200-240 30S

Mã số:

H3JA-8A AC200-240 30S