Danh mục sản phẩm

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-5-1N/3

Mã số:TR-5-1N/3

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-5-1N/3

Chi tiết sản phẩm

 

1.Mô tả. Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-5-1N/3

 • Relay nhiệt Fuji TR-5-1N/3.

 • Tiếp điểm phụ: 1NC+1NO

 • Kết hợp Contactor: SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1.

  Dãy điều chỉnh (A): 0.1–0.15, 0.13–0.2, 0.15–0.24, 0.2–0.3
  0.24–0.36 ,0.3–0.45, 0.36–0.54, 0.48–0.72, 0.64–0.96, 0.8–1.2
  0.95–1.45, 1.4–2.2, 1.7–2.6, 2.2–3.4, 2.8–4.2, 4–6,5–8, 6–9, 7–11
  9–13, 12–18, 16–22


2.Kích thước.

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-5-1N/3

Chọn các sản phẩm khác của Rờ le nhiệt Fụi TR