Danh mục sản phẩm

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N3H/3

Mã số:TR-N3H/3

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N3H/3

Chi tiết sản phẩm

 

1.Mô tả. Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N3H/3

  • Relay nhiệt Fuji TR-N3H/3.

  • Tiếp điểm phụ: 1NC+1NO

  • Kết hợp Contactor: SC-N2S, SC-N3.
    Dãy điều chỉnh (A): 7–11, 9–13, 12–18, 18–26, 24–36, 28–40
    34–50, 45–65, 48–68, 53–80, 65–95, 85–105


2.Kích thước.

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N3H/3

Chọn các sản phẩm khác của Rờ le nhiệt Fụi TR