Danh mục sản phẩm

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N5/3

Mã số:TR-N5/3

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N5/3

Chi tiết sản phẩm


1.Mô tả. Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N5/3

  • Relay nhiệt Fuji TR-N5/3.

  • Tiếp điểm phụ: 1NC+1NO

  • Kết hợp Contactor: SC-N4, SC-N5A.
    Dãy điều chỉnh (A): 18–26, 24–36, 28–40, 34–50, 45–65, 53–80
    65–95, 85–105


2.Kích thước.

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N5/3

Chọn các sản phẩm khác của Rờ le nhiệt Fụi TR