Danh mục sản phẩm

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N6/3

Mã số:TR-N6/3

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N6/3

Chi tiết sản phẩm


1.Mô tả. Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N6/3

  • Relay nhiệt Fuji TR-N6/3.

  • Tiếp điểm phụ: 1NC+1NO

  • Kết hợp Contactor: SC-N6.

    Dãy điều chỉnh (A): 45–65, 53–80, 65–95, 85–125, 110–160.

2.Kích thước.

Thiết bị đóng cắt Rờ le nhiệt Fuji TR-N6/3

Chọn các sản phẩm khác của Rờ le nhiệt Fụi TR