Danh mục sản phẩm

Timer Omron H3CR-A

Mã số:H3CR-A

Timer Omron H3CR-A

Chi tiết sản phẩm

1) Thông số kỹ thuật:Timer Omron H3CR-A

- Đồng hồ đặt thời gian đa chức năng

- Dải điện nguồn rộng giảm yêu cầu về trữ hàng.

- Nhiều ứng dụng với 6 hoặc 4 chế độ hoạt động

- 4 núm chỉnh cho phép đặt thời gian từ 0,05s tới 300h.

- Ngõ ra điều khiển relay, DPDT hoặc transistor

- Nhiều kiểu đầu vào : Khởi động đếm, đặt lại 0 và các chức năng cổng (loại 11 chân cắm)

- Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ r

- Đế cắm 11 chân hoặc 8 chân

 

2) Kích Thước

 

Timer Omron H3CR-A

 

3) Mã đặt hàng

 

Model Number

Description

H3CR-A AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

6 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

6 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A-300 AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

2 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A-300 AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

2 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A-301 AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

6 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A-301 AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

6 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A8 AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

4 Multi-Modes , 8-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A8 AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

4 Multi-Modes , 8-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A8-301 AC100-240V 50/60HZ DC100V

4 Multi-Modes , 8-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A8-301 AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

4 Multi-Modes , 8-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-A8E AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

4 Multi-Modes , 8-Pin Model , Relay Output SPDT

H3CR-A8E AC24-48V 50/60HZ DC24-48V

4 Multi-Modes , 8-Pin Model , Relay Output SPDT

H3CR-A8S AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

4 Multi-Modes , 8-Pin Model , Transistor Output

H3CR-AP AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

6 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-AP AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

6 Multi-Modes , 11-Pin Model , Relay Output DPDT

H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

6 Multi-Modes , 11-Pin Model , Transistor Output

 Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-A

Mã số:

H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

Mã số:

H3CR-AP AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

Mã số:

H3CR-AP AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

Mã số:

H3CR-A8S AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

Mã số:

H3CR-A8E AC24-48V 50/60Hz DC24-48V

Mã số:

H3CR-A8E AC100-240V 50/60Hz DC100-125V

Mã số:

H3CR-A8-301 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

Mã số:

H3CR-A8-301 AC100-240V 50/60Hz DC100V

Mã số:

H3CR-A8 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V