Danh mục sản phẩm

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

Mã số:H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

Chi tiết sản phẩm

1) Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

- Điện áp cung cấp: 24 ... 48VAC, 50/60Hz. 12 ... 48VDC

- Chế độ hoạt động: ON delay, Flicker OFF start, Flicker ON start, Signal ON/OFF delay, Signal OFF delay, Interval 

- Dải thời gian :0.05 s to 1.2 s, 0.12 min to 1.2 min, 0.12 h to 1.2 h, 1.2 h to 12 h, 0.3 s to 3 s, 0.3 min to 3 min, 0.3 h to 3 h, 3 h to 30 h, 1.2 s to 12 s, 1.2 min to 12 min, 12 h to 120 h, 3 s to 30 s, 3 min to 30 min, 30 h to 300 h. 

- Ngõ ra điều khiển transistor, NPN cực thu hở

- Có LED chỉ thị nguồn và trạng thái ngõ ra


- Đế cắm 11 chân

 

 

2) Kích Thước

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

 

3) Đấu dây


Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • On delay

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

  • Flicker OFF Start

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

  • Flicker ON Start

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

  • Single OFF delay

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

  • Interval

Timer Omron H3CR-AS AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

  Chọn các mã sản phẩm khác của Timer Omron H3CR-A

Mã số:

H3CR-AP AC24-48V 50/60HZ DC12-48V

Mã số:

H3CR-AP AC100-240V 50/60HZ DC100-125V

Mã số:

H3CR-A8S AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

Mã số:

H3CR-A8E AC24-48V 50/60Hz DC24-48V

Mã số:

H3CR-A8E AC100-240V 50/60Hz DC100-125V

Mã số:

H3CR-A8-301 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

Mã số:

H3CR-A8-301 AC100-240V 50/60Hz DC100V

Mã số:

H3CR-A8 AC24-48V 50/60Hz DC12-48V

Mã số:

H3CR-A8 AC100-240V 50/60Hz DC100-125V