Danh mục sản phẩm
Liên kết website

VAN ĐIỆN TỪ TG2511-06 AC220V

Mã số:TG2511-06 AC220V

VAN ĐIỆN TỪ TG2511-06 AC220V

Chi tiết sản phẩm

  • Lưu chất: khí
  • Pipe size: G1/8
  • Norminal Diameter: 6mm
  • Loại van: 5 port 2 position
  • Áp suất hoạt động: 0.15~0.8 MPa
  • Nhiệt độ cho phép: -5~500C
  • Điện áp cung cấp: 220VAC

Mã số:UW-15 DC24V
Mã số:UW-15 AC220V
Mã số:UWK-25 AC220V
Mã số:UZ-C-10 AC220V
Mã số:UZ-C–08 AC220V
Mã số:UZ-B-08 AC220V
Mã số:UD-8 AC220V
Mã số:UD-8H AC220V
Mã số:US-35 AC220V