Danh mục sản phẩm

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

Mã số:FX1N-60MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả  PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

 • PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

 • Số ngõ vào số: 36.

 • Số ngõ ra số: 24, Relay

 • Nguồn cung cấp: 110 - 240 VAC.

 • Bộ nhớ chương trình: 8000 Steps

 • Đồng hồ thời gian thực.

 • Bộ đếm: C0-C31

 • Có thể mở rộng 60 đến 128 ngõ vào/ra.

 • Truyền thông RS232C, RS 485.

2. Kích thước

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

 • W=175mm

3. Sơ đồ nối dây

 • Sơ đồ nối dây ngõ vào:

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

 • Sơ đồ nối dây ngõ ra:

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

  Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Mitsubishi FX1N