Danh mục sản phẩm

PLC Mitsubishi dòng A

Mã số:PLC Mitsubishi

PLC Mitsubishi
25000

Chi tiết sản phẩm

PLC Mitsubishi dòng A     CPU

 • A1SHCPU CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256

 • A2SHCPU CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 512

 • A2SHCPU-S1 CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024

 • A2ASCPU CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 512, 0.2us/STEP

 • A2ASCPU-S1 CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024, 0.2us/STEP

 • A2USHCPU-S1 CPU, BUILT IN 30KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024, 0.09us/STEP

 • A2ASCPU-S60 CPU, BUILT IN 30KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024, 0.15us/STEP

 • A1SCPUC24-R2 CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256, RS232 PORT

 • A1SJHCPU CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256, 5 I/O SLOTS

 • A1SJHCPU-S8 CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256, 8 I/O SLOTS


Base rack or extend rack

 • A1S32B BASE UNIT: CPU, 2 I/O & POWER SUPPLY SLOTS

 • A1S33B BASE UNIT: CPU, 3 I/O & POWER SUPPLY SLOTS

 • A1S35B BASE UNIT: CPU, 5 I/O & POWER SUPPLY SLOTS

 • A1S38B BASE UNIT: CPU, 8 I/O & POWER SUPPLY SLOTS

 • A1S52B-S1 EXTENSION UNIT : 2 I/O SLOTS

 • A1S55B-S1 EXTENSION UNIT : 5 I/O SLOTS

 • A1S58B-S1 EXTENSION UNIT : 8 I/O SLOTS

 • A1S65B-S1 EXTENSION UNIT : 5 I/O, POWER SUPPLY SLOTS

 • A1S68B-S1 EXTENSION UNIT : 8 I/O, POWER SUPPLY SLOTS

Memorry

 •  A1SNMCA-8KP MEMORY CASSETTE : 8K STEP EPROM

 • A1SNMCA-2KE MEMORY CASSETTE : 2K STEP EEPROM

 • A1SNMCA-8KE MEMORY CASSETTE : 8K STEP EEPROM

 • A2SMCA-14KP MEMORY CASSETTE : 14K STEP EPROM

 • A2SNMCA-30KE MEMORY CASSETTE : 30K STEP EERPOM

 • A2SMCA-30KP MEMORY CASSETTE : 30K STEP EPROM

 • A2SMCA-60KE MEMORY CASSETTE : 60K STEP EEPROM

Power module

 • A1S61PN INPUT : AC 100 - 240VAC OUTPUT : DC 5V 8A

 • A1S62PN INPUT : AC 100 - 220VAC OUTPUT : DC 5V 5A, DC 24V 0.8A

 • A1S63P INPUT : DC 24V OUTPUT : DC 5V 8A

 • [BLANK AND DUMMY I/O MODULES] A1SG60 BLANK COVER 160 A1SG62 DUMMY I/O MODULE, 16/32/64 SELECTABLE

Input module

 • A1SX10 16 PT. AC 100V 1560 A1SX20 16 PT. AC 200V

 • A1SX30 16 PT. AC 24V OR DC 24V

 • A1SX40 16 PT. DC 12/24V, SINK INPUT

 • A1SX40-S1 16 PT. DC 24V, SINK INPUT, FAST RESPONSE

 • A1SX40-S2 16 PT. DC 24V, SINK INPUT

 • A1SX41 32 PT. DC 12/24V, SINK INPUT

 • A1SX41-S1 32 PT. DC 24V, SINK INPUT, FAST RESPONSE

 • A1SX41-S2 32 PT. DC 24V, SINK INPUT

 • A1SX42 64 PT. DC 12/24V, SINK INPUT

 • A1SX42-S1 64 PT. DC 24V, SINK INPUT, FAST RESPONSE

 • A1SX42-S2 64 PT. DC 24V, SINK INPUT

 • A1S42X 64 PT. DYNAMIC INPUT

 • A1SX71 32 PT. DC 5/12V, SINK/SOURCE INPUT

 • A1SX80 16 PT. DC 12/24V, SINK/SOURCE INPUT

 • A1SX80-S1 16 PT. DC 24V, SINK/SOURCE IN (HIGH SPEED)

 • A1SX80-S2 16 PT. DC 24V, SINK/SOURCE INPUT

 • A1SX81 32 PT. DC 12/24V, SINK/SOURCE INPUT

 • A1SX81-S2 32 PT. DC 24V, SINK/SOURCE INPUT

 • A1SX10EU 16 PTS. AC 100V, EN/IEC STANDARD

 • A1SX20EU 16 PTS. AC 200V, EN/IEC STANDARD


Output module

 •  A1SY10 16 PT. AC 240V/DC 24V, 2A, RELAY

 • A1SY18A 8 PT. AC 240V/DC 24V 2A, RELAY, INDEPENDENT COMMON

 • A1SY22 16 PT. AC 240V 0.6A, TRIAC/SSR

 • A1SY28A 8 PT. AC 24V 1A, TRIAC/SSR, INDEPENDENT COMMON

 • A1SY40 16 PT. DC 12/24V 0.1A, TRANSISTOR SINK

 • A1SY41 32 PT. DC 12/24V 0.1A, TRANSISTOR SINK

 • A1SY42 64 PT. DC 12/24V 0.1A, TRANSISTOR SINK

 • A1SY50 16 PT. DC 12/24V 0.5A, TRANSISTOR SINK

 • A1SY60 16 PT. DC 24V 2A, TRANSISTOR SINK

 • A1SY68A 8 PT. DC 5/12/24/48V 2A, TRANSISTOR SINK/SOURCE

 • A1SY71 32 PT. DC 5/12V 16mA, TRANSISTOR SINK

 • A1SY80 16 PT. DC 12/24V 16mA, TRANSISTOR SOURCE

 • A1SY81 32 PT. DC 12/24V 0.1A, TRANSISTOR SOURCE

 • A1SY10EU 16 PT. AC 240V/DC 24V 2A, RELAY, EN/IEC STANDARD

 • A1SY14EU 12 PT. AC 240V/DC 24V 2A, RELAY, EN/IEC STANDARD

 • A1SY18AEU 8 PT. AC 240VDC 24V 2A, RELAY, EN/IEC STANDARD

 • A1SY28EU 8 PT. AC 240V 1A, TRIAC/SSR, EN/IEC STANDARD

 • A1SH42 DC 12/24V : 32 PT. SINK INPUT ; 32 PT. SINK TRANSISTOR OUTPUT

 • A1SX48Y18 8 PT. DC 12/24V SINK INPUT ; 8 PT. RELAY OUTPUT

 • A1SX48Y58 8 PT. DC 12/24V SINK INPUT ; 8 PT. SINK TRANSISTOR OUTPUT


Analog module

 • A1S63ADA A/D, D/A CONVERTER : 2 INPUT/1 OUTPUT, 4-20mA, OR -10V-+10V

 • A1S66ADA A/D, D/A CONVERTER : 4 INPUT/2 OUTPUT, 4-20mA, OR -10V-+10V

 • A1S64AD A/D CONVERTER : 4 CH., 4-20mA, OR -10V-+10V

 • A1S68AD A/D CONVERTER : 8 CH., 0-20mA, OR -10V-+10V

 • A1S62DA D/A CONVERTER : 2 CH., 4-20mA, OR -10V-+10V

 • A1S68DAI D/A CONVERTER UNIT : 8 CH., 4-20mA

 • A1S68DAV D/A CONVERTER UNIT : 8 CH., -10V-+10V 8430 A1ST60 8 ANALOG TIMERS


Temperature module

 • A1S68TD THERMOCOUPLE INPUT : 8 CH., B, R, S, E, J, K TYPE

 • A1S62RD3N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 3 WIRES

 • A1S62RD4N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 4 WIRES

 • A1S64TCTT-S1 THERMOCOUPLE R,K,J,T,I/P,TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL

 • A1S64TCTTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS

 • A1S64TCRT-S1 THERMOCOUPLE R,K,J,T,I/P,TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL

 • A1S64TCRTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS


Position module

 • A1SD70 1 AXES, VOLTAGE OUTPUT

 • A1SD71-S2 2 AXIS, PULSE TRAIN, OUTPUT, SPEED CONTROL FUNCTION

 • A1SD71-S6 2 AXIS, PULSE TRAIN OUTPUT

 • A1SD71-S7 2 AXIS, PULSE TRAIN OUTPUT, MANUAL PULSAR INPUT

 • A1SD75P1-S3 1 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

 • A1SD75P2-S3 2 AXIS, PULSE TRAIN OUTPUT

 • A1SD75P3-S3 3 AXIS, PULSE TRAIN OUTPUT

 • A1SD75-C01H CONNECTION CABLE BETWEEN A1SD75 & AD75TU

 • A1SP60 PULSE CATCH MODULE

 • A1SD75M1 SSC NET, 1ASIS

 • A1SD75M2 SSC NET, 2ASIS

 • A1SD75M3 SSC NET, 3ASIS

 • AD75TU AD75 TEACHING PANEL

High speed module

 • A1SD61 HIGH SPEED COUNTER, 1 CH., 50KPPS

 • A1SD62 HIGH SPEED COUNTER, 2 CH., 100KPPS, SINK

 • A1SD62E HIGH SPEED COUNTER, 2 CH., 100KPPS, SOURCE

 • A1SD62D HIGH SPEED COUNTER, 2 CH., 200KPPS, SINK

 • A1SI61 16 PT. INTERRUPT MODULE


I/o Link module

 •  A1SJ51T64 MELSECNET I/O LINK MASTER, 64 REMOTE I/O CONTROL

 • AJ55TB3-4D REMOTE INPUT, 4 PTS, DC24V

 • AJ55TB3-8D REMOTE INPUT, 8 PTS, DC24V

 • AJ55TB3-16D REMOTE INPUT, 16 PTS, DC24V

 • AJ55TB2-4T REMOTE OUTPUT, 4 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT.

 • AJ55TB2-8T REMOTE OUTPUT, 8 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT.

 • AJ55TB2-16T REMOTE OUTPUT, 16 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT.

 • AJ55TB2-4R REMOTE OUTPUT, 4 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

 • AJ55TB2-8R REMOTE OUTPUT, 8 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

 • AJ55TB2-16R REMOTE OUTPUT, 16 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

 • AJ55TB32-4DT INPUT 2 PTS, DC24V / OUTPUT 2 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT. 1850 AJ55TB32-8DT INPUT 4 PTS, DC24V / OUTPUT 4 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT.

 • AJ55TB32-16DT INPUT 8 PTS, DC24V / OUTPUT 8 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT.

 • AJ55TB32-4DR INPUT 2 PTS, DC24V / OUTPUT 2 PTS, RELAY AC240V 2A/PT.

 • AJ55TB32-8DR INPUT 4 PTS, DC24V / OUTPUT 4 PTS, RELAY AC240V 2A/PT.

 • AJ55TB32-16DR INPUT 8 PTS, DC24V / OUTPUT 8 PTS, RELAY AC240V 2A/PT.


DEVELOPMENT TOOLS

 • A6WA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A1SMCA-8KP

 • A2SWA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A2SMCA-14KP

 • A7PUS HANDY PROGRAMMER FOR AnS

 • AC30R4-PUS A7PU CABLE, 3 M LONG

 • A6BAT BATTERY FOR MEMORY BACKUP

Extend cable

 • A1SC01B 55 mm EXTENSION CABLE

 • A1SC03B 300 mm EXTENSION CABLE

 • A1SC60B 6 M EXTENSION CABLE

 • A1SC05NB 450 mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

 • A1SC07NB 700 mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

 • A1SC30NB 3 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

 • A1SC50NB 5 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT


TERMINAL UNIT

 • A6TE2-16SRN 16 PTS, RELAY OUTPUT UNIT, APPLICABLE TO A1SY41/42

 • AC06TE 0.6 M CABLE FOR A6TE2-16SR

 • AC10TE 1 M CABLE FOR A6TE2-16SR

 • AC30TE 3 M CABLE FOR A6TE2-16SR

 • AC50TE 5 M CABLE FOR A6TE2-16SR

 • AC100TE 10 M CABLE FOR A6TE2-16SR


TERMINAL ADAPTER

 • A1STA32 32 PTS, AWG 20 (0.5mm2), FOR A1SX41/42-S2/71, A1SY41/71

 • A1STA32-3 32 PTS, AWG 22 (0.3mm2), FOR A1SX41/42-S2/71, A1SY41/71

 • A1STA32-7 32 PTS, AWG 18 (0.7mm2), FOR A1SX41/42-S2/71, A1SY41/71


CONNECTOR/TERMINAL CONVERTER]

 • A6TBXY36 36 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42 580 A6TBXY54 54 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42 750 A6TBX70 70 PTS, SINK INPUT, APPLICABLE TO A1SX41/42

 • A6TBX36-E 36 PTS, SOURCE INPUT, APPLICABLE TO A1SX81

 • A6TBY36-E 36 PTS, SOURCE OUTPUT, APPLICABLE TO A1SY81

 • A6TBX54-E 54 PTS, SOURCE INPUT, APPLICABLE TO A1SX81

 • A6TBY54-E 54 PTS, SOURCE OUTPUT, APPLICABLE TO A1SY81

 • A6TBX70-E 70 PTS, SOURCE INPUT, APPLICABLE TO A1SX81

 • AC05TB 0.5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( )

 • AC10TB 1 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( )

 • AC20TB 2 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( )

 • AC30TB 3 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( )

 • AC50TB 5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( )

 • Cable : A1SC50NB、A6TE2-16SRN、AC06TE、AC10TE、AC30TE、AC50TE、AC100TE、A1STA32、A1STA32-3、A1STA32-7 


 • Tham khảo thêm các sản phẩm PLC Mitsubishi CPU A 


Tại sao Bạn nên mua hàng ở Tiến Phát ?

=> Giá cạnh tranh hơn giá thị trường.

=> Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc một đổi một.

=> Thời gian đáp ứng nhanh, giao hàng tận nơi.

 => Tư vấn giải pháp miễn Phí 24/24

Sản phẩm liên quan

Tin tức mới